Tillbaka till kalender

Den första dagen i Ridván

Ridván varar i tolv dagar och är en glad fest! Den första, nionde och tolfte dagen i Ridván är helgdagar och då försöker alla vuxna och barn vara lediga från jobb och skola. Den första dagen i Ridván träffas vänner och familjer och ber tillsammans och minns Bahá’u’lláhs liv och Hans uppgift. Bahá’u’lláh är för alla bahá’ier Guds stora budbärare. Till Ridván-festen hör musik, sång och drama! Den första dagen i Ridván minns man den dag Bahá’u’lláh anlände till den underbara trädgården Najibíyyih i staden Bagdad. Trädgården var fylld med sköna gröna växter, träd, granna blommor och rosor. Man gav trädgården namnet Ridván som betyder paradiset.

Den första festdagen minns man hur Bahá’u’llah lämnade sitt hus i Baghdad för att gå till trädgården Ridván där otaliga människor ville träffa honom. De hade alla hört att makthavarna I det Osmanska riket tvingade honom att resa bort och de ville ta avsked. I trädgården tog han emot alla dessa människor som var hans vänner och som var ledsna och ville ta farväl. Den nionde dagen i Ridván markerar den dag då Bahá’u’lláhs egen familj kom till trädgården och den tolfte den dagen hela familjen reste iväg på en lång resa mot Konstantinopel.

När Bahá’u’lláh skulle landförvisades från Bagdad till Konstantinopel 1863 berättade han för de som hade samlats trädgården Najibiyyih att han var Guds budbärare. Han berättade att de läror han gav dem var en fortsättning på tidigare stora religioners läror. Han ville lära ut en ny samhällsordning där mänslighetens mångfald fick blomstra och som skulle leda till fred och välmående. Han viktigaste budskap till människorna var: ”Jorden är endast ett land och mänskligheten dess invånare.”

Tillbaka till kalender