Snart kommer ett nytt material för skolor att använda:

O.LIKA – Styrka i mångfald, är en webbplats med undervisningsmaterial kring temat kulturell mångfald. Webbplatsen öppnar snart och då meddelar vi det här.

Med materialet vill O.LIKA ge elever och lärare en möjlighet att bättre förstå vad mångfald är och hur den visar sig i våra liv. Via de övningar som arbetats fram ges möjlighet att tillsammans tänka till, tänka efter och tänka om. Läraren får stöd i att driva mångfaldsarbete i klassrummet och eleverna får nycklar till att öppna upp och reflektera kring sina egna attityder och värderingar.

Allt material på webbsidan har utarbetats med läroplanen för den grundläggande utbildningen i åtanke och grundar sig på tanken om de mänskliga rättigheterna: rätten att vara människa och bli behandlad som en sådan. Övningarna och materialet är huvudsakligen riktade till elever i åk 4–6 samt 7–9.  

O.LIKA har utarbetats med stöd av Utbildningsstyrelsen och drivs av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Ad Astras festsagor på fem språk med uppgifter är också material som gör barnen glada…