Urvalet av högtider och deras datum

Till kalendern har valts kulturellt och nationellt viktiga högtider, religiösa högtider samt andra viktiga dagar som bl.a. FN-dagen. I urvalet av de kulturella och nationella högtiderna har olika kulturella minoriteter som lever i vårt land beaktats. De religiösa högtider som valts till kalendern är från fem religioner som undervisas i skolorna i Helsingfors (kristendom, islam, judendom, buddism, samt hinduism och krishan-medvetenhet).Vi har även valt att lägga in Bahá’i-religionens viktigaste fester, i samråd med Bahá’i-samfundet i Finland. I kalenderns rutor synd de nationella och religiösa festdagarna med en egen färgkod som finns beskriven längst nere på sidan.
Då olika traditioner jämförs varierar även sätten att räkna tiden. De västerländska kalendrarna, denna kalender inräknad, är bundna till den gregorianska kalendern. De islamiska högtiderna är bundna till månkalendern och flera asiatiska högtider till den kinesiska kalendern. Högtider som är bundna till andra tideräkningssätt än de ovan nämnda är s.k. rörliga högtider i den västerländska kalendern och förflyttar sig varje år (se närmare i avsnittet om tideräkningen och kalendrar i olika traditioner). Exempelvis tidigareläggs fastemånaden ramadan årligen med två veckor. 
På varje månadsuppslag i kalendern finns en bild från firandet av någon för månaden utmärkande högtid.

I kalendern berättar vi också om hur man kan fira fester, men det är bra att komma ihåg att varje familj firar – eller låter bli att fira – på sitt eget vis. För endel är religiösa traditioner viktiga, för andra kulturhistoriska. I kalendern finns inte instruktioner för firande, utan exempel.

Om webbkalenderns funktioner 

  • Kalender öppnas alltid i den rådande månaden
  • Bredvid månadens namn finns pilar. Med pilarna kan du navigera framåt och bakåt i kalendern
  • Varje månad öppnas med en bild och en text av en fest som firas under just den månaden
  • Alla festdagar som är inskriva i kalendern är linkar. Genom att klicka på en fest i kalendern öppnas en beskrivning av just den festen.
  • Du kan också söka efter fester i sökrutan överst på sidan. Du kan söka genom att skriva in namnet på en festen eller på en religion.  
  • Under sidan ”Festsagor” kommer du till Ad Astras digitala sagor som hör ihop med fester. Du kan lyssna på sagorna som berättas på fem olika språk.

Källor:

Böcker som användandes i beskrivningar av festdagar:

Bringelius Nils-Arvid: Årets festseder, LT.s förlag 1988.
Harviainen Tapani, Illman Karl-Johan (toim.): Juutalainen kulttuuri, Otava 1998.
Hirvonen Heidi & Vasko Timo (toim.): Hyvä tietää islamista: kirkko ja islamKirkko ja islam -julkaisuja nro1. Kirkkohallitus: Helsinki.
Lempiäinen Pentti: Pyhät ajat, Kirjapaja 2008. 6. uudistettu painos.
Lönnqvist Bo: Och nu är det jul, Schildts 2005.
Oja Heikki: Aikakirja 2007, Helsingin yliopiston almanakkatoimisto.
Naso Paolo: È festa! Una pubblicazione della Consulta delle religione presso il Comune di Roma Edizioni com nuovi tempi 2006.
Multireligiösa almanackan 2012-2015, Sensus Studieförbund, Stockholm.
Helakisa Kaarina & Lumme Leena: Suomen lasten juhlakirja, Otava 2012.
Herlitz Gillis: Morsdag, Eid al Fitr och några andra svenska festseder, Uppsala publishing house 2006.
Korolainen Tuula, Tulusto Riitta, Hurme Maija: Lasten oma vuosikirja, Lasten Keskus 2014.
Kotka Riikka: Kaiken maailman juhlat, Kustannus Oy Pieni Karhu 2007.
Modeus Martin: Tradition och liv, Verbum 2000.
Parland Milena: Fira tillsammans!, Schildts 2010.

Digitala källor:

Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf, http://www.uskot-resa.fi
Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi
YLE Dokumentärer och fakta, http://arenan.yle.fi/tv/program/utbildning
Oppiminen YLE, http://oppiminen.yle.fi
BBC Religion and Ethics, http://www.bbc.co.uk/religion
BBC Festivals and Holidays, http://www.bbc.co.uk/timelines
Wikipedia, https://www.wikipedia.org
Kyrkans gemensamma webbtjänst, http://evl.fi
Finka Ortodoxa Kyrkan, http://ortodoksi.net
Katolska Kyrkan i Finland, http://katolinen.fi
Judiska Församlingen i Helsingfors, http://www.jchelsinki.fi
Judiska församlingen i Stockholm, http://www.jfst.se
Suomen Shiiamuslimit, http://suomenshiiamuslimit.org
Islamilainen kalenteri, http://www.islamopas.com/kalender.html
Kiinalainen Uusivuosi, http://kiinalainenvuosi.fi
Finlands FN-förbund, http://ykliitto.fi
Большая российская энциклопедия https://bigenc.ru
Nelson Mandela foundation https://www.nelsonmandela.org
Encyclopædia Britannica https://www.britannica.com
The official kwanzaa website http://www.officialkwanzaawebsite.org/index.shtml
History https://www.history.com/topics/holidays/kwanzaa-history
Suomen bahá’i-yhteisö https://www.bahai.fi
The website of the worldwide Bahá’í community https://www.bahai.org
Ortodoksinen tietosivusto https://www.ortodoksi.net

Vi tackar:

Stiftelsen Tre Smeder
Svenska Kulturfonden
Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen
Helsingfors stad
Emelie och Rudolf Gesellius fond
William Thurings stiftelse
Pro Juventute Nostra