Uuden vuoden juhlien moninaisuus

1.Uuden vuoden perinteeni

Miten vietät uuttavuotta?

Liittyykö uudenvuoden viettoosi jotain toistuvia perinteitä?

2. Katsokaa kuvia erilaisista uuden vuoden viettotavoista ympäri maailmaa

Mitä kuvassa näkyy?
Millaisesta tapahtumasta voisi olla kyse?
Millainen tunnelma kuvassa on?

Kuva: Flickr
Kuva: Pixabay
Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

3. Uusien vuosien esittely:

Laatikaa ryhmässä esittelyt seuraavista uuden vuoden vietoista eri kulttuureissa. Käyttäkää apuna juhlakalenteri.fi -sivua sekä muita lähteitä. Laatikaa joko sähköinen esitys, näytelmä, kirjallinen esitys tai posteri. 

Järjestäkää työskentely, jossa vuorotellen tutustutte uuden vuoden viettoon eri kulttuureissa.

Tutustu juhlakalenterin avulla seuraaviin juhliin. 

Theravada uusi vuosi
Rosh hashana
Kiinalainen uusi vuosi
Uudenvuodenpäivä (länsimainen kalenteri)

Apukysymyksiä:

Missä päin maailmaa kyseistä juhlaa vietetään?
Milloin juhlaa vietetään?
Millaisia tapoja juhlan viettämiseen liittyy?
Millaisia rituaaleja juhlassa suoritetaan?

Lopuksi pohtikaa:

Miksi uutta vuotta halutaan juhlia?
Mitä yhteistä uuden vuoden vietoissa on?
Mitä eroa uuden vuoden juhlissa on?

Diwali on hindulaisille uuden vuoden juhla.

© Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, Saara Mäkelä ja Vesa Soikkeli