Juhlapäivien  valinnasta ja juhlien päivämääristä

Kalenterissa esitellään valikoima kulttuurisia ja kansallisia juhlapäiviä, eri uskontojen juhlapyhiä ja -aikoja sekä muita tärkeitä päiviä kuten YK:n päivä ja Lapsen oikeuksien päivä.

Kalenterissa ei esitellä kaikkia tietyn uskonnon juhlia, vaan valikoima niistä. Juhlat on valittu siten, että oppilas saa kattavan kuvan eri perinteiden juhlista ja suomalaisesta moninaisuudesta.

Kullakin juhlaperinteellä on oma värikoodinsa, joka näkyy kalenterisivun alareunassa.

Huomioithan, että perheiden ja yksilöiden tavat viettää oman kulttuurinsa ja uskontonsa juhlia vaihtelevat hyvin paljon. Oppilaiden on hyvä olla tietoisia tästä ja huomioida se, että saman uskonnonkin sisällä tavat ja traditiot saattavat vaihdella paljonkin.

Eri perinteissä käytetään erilaisia ajanlaskun tapoja. Länsimaiset kalenterit, kuten tämä kalenteri, on sidottu ns. gregoriaaniseen kalenteriin, islamilaiset juhlat taas kuukalenteriin ja monet aasialaiset juhlat kiinalaiseen kalenteriin.

Tutustu erilaisiin kalentereihin ja ajanlaskuihin