Church Window, Baptism, Sacrament, Glass Window
Kuva: Pixabay

Tiedonhankintatehtävä Johannes Kastajasta

Tehtävässä tutustutaan Johannes Kastajan päivään ja Johannes Kastajaan, joka on kristillisessä perinteessä merkittävä henkilö. Häntä pidetään profeettana, joka kertoi sanomaa tulevasta Messiaasta. Raamatun mukaan hän kastoi Jeesuksen. Johannes Kastajalle on merkkipäiviä etenkin katolisessa perinteessä. 

Johannes Kastajaan tutustumisen lisäksi tehtävässä voi johdatella pohtimaan sitä, mitä eroa on historiallisilla tiedoilla, perimätiedoilla ja uskomuksilla.

Työskentelyohjeet

Lukekaa juhlakalenteri.fi -sivulta tiedot Johannes Kastajan päivästä. Ottakaa pareittain tai ryhmissä selvää myös muita lähteitä käyttäen, mitä Johannes Kastajasta tiedetään ja mitä hänestä uskotaan. Laatikaa Johannes Kastajalle “profiili”

  • Nimi?
  • Syntymäpaikka?
  • Arvioitu syntymäaika?
  • Mihin uskontoon kuului?
  • Miksi kuuluisa?
  • Muuta tietoa?
  • Minkä uskontojen profeetta?

© Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, Saara Mäkelä ja Vesa Soikkeli