Sata syytä miksi lukutaito on tärkeää

Keksikää pareittain tai ryhmissä vastauksia kysymykseen “Miksi lukutaito on tärkeää?”

Listatkaa niin monta kohtaa, kuin keksitte. Yhdistäkää sitten listat muiden ryhmien kanssa ja laatikaa koko ryhmänä sadan kohdan lista otsikolla “Sata syytä, miksi lukutaito on tärkeää.” Listan voi kirjoittaa käsin tai koneella ja voitte laatia siitä esimerkiksi julisteen seinälle tai mainoksen esimerkiksi koulun info-televisioon.

Apukysymyksiä:

  • Millaisissa tilanteissa lukutaitoa tarvitaan?
  • Mihin tarvitaan luetun ymmärtämistä?
  • Missä kaikissa paikoissa ja tilanteissa tarvitsee lukutaitoa?
  • Millaista on sellaisen ihmisen elämä, joka ei osaa lukea?
  • Millaista on sellaisen ihmisen elämä, joka osaa lukea, mutta ei juurikaan lue?
  • Mikä merkitys lukutaidon ylläpitämisellä on?
Kuva: Flickr
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 800px-literacy_day_in_india_1947.jpg
Kuva: Wikimedia Commons

© Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, Saara Mäkelä ja Vesa Soikkeli