Laadi lasten oikeuksien uutiset (3-6 luokka)

Laatikaa lasten oikeuksien sopimuksen perusteella hyvän mielen uutisia lasten oikeuksista. 

Näkökulmana voi olla esimerkiksi se, mitkä oikeudet toteutuvat lähiympäristössänne hyvin, minkä oikeuksien toteutuminen on parantunut viime aikoina tai millaista turvaa mahdollisuuksia lasten oikeuksien toteutuminen antaa lapsille? 

Kuvatkaa noin. 30 sekuntin mittainen video, jossa yksi ryhmästänne on uutistoimittaja ja lukee laatimanne uutisen.

Voitte koota kaikista videoista myös yhteisen koosteen.


Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen

Tehtävä alakouluun

Jakautukaa ryhmiin ja tutustukaa lapsen oikeuksien sopimukseen osoitteessa: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna

  1. Valitkaa ryhmänä mielestänne viisi tärkeintä oikeutta lasten oikeuksien sopimuksesta. 
  2. Perustelkaa valintanne.
  3. Pohtikaa, miten oikeudet toteutuvat Suomessa.
  4. Käykää lopussa yhteinen keskustelu, jossa jokainen ryhmä kertoo pohdinnoistaan.

Tehtävä yläkouluun

Tutustukaa lasten oikeuksien sopimukseen: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

  1. Millaisia oikeuksia sopimus sisältää?
  2. Pohdi, mikä merkitys lapsen oikeuksien sopimuksella on.
  3. Selvittäkää, mitä tarkoittaa, että jokin maa on ratifioinut lapsen oikeuksien sopimuksen?
  4. Miten lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa? Mitkä oikeudet eivät ole toteutuneet hyvin?
  5. Miten voitaisiin lisätä tietoa lasten oikeuksien sopimuksesta?

© Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, Saara Mäkelä ja Vesa Soikkeli