Kuva: Pxfuel

Rosh hashana

  1. Juutalainen juhlavuosi alkaa rosh hashana –juhlasta. Etsi juhlakalenterista tieto siitä, miten yllä oleva kuva liittyy rosh hashanan viettämiseen.
  2. Etsi Juhlakalenterista rosh hashana ja kirjoita lista järjestyksessä muista kalenterissa esiintyvistä juutalaisista juhlista.

Pesach, sukkot ja shavuot

  1. Tutki tarkemmin kolmea juhlaa, pesachia, sukkotia ja shavuotia. Kerro jokaisesta juhlasta, mikä on juhlan aihe ja mitä asioita juhlan viettämiseen kuuluu.
  2. Kerro, mikä näitä kolmea juhlaa yhdistää.
  3. Katso alla olevia kuvia mieti, mikä niistä liittyy pesachiin, mikä sukkotiin, mikä shavuotiin.
Kuva 1.
Lähde: Pxhere
Kuva 2.
Lähde: Flickr
Kuva 3.
Lähde: Wikipedia Commons

Oheinen video on englanniksi, mutta se näyttää havainnollisesti, millaisia ajatuksia, perinteitä ja ruokia pesachin seder-ateriaan kuuluu:

Lisää tietoa juutalaisesta juhlavuodesta löydät Helsingin juutalaisen seurakunnan sivuilta osoitteesta http://jchelsinki.fi/fi/juutalainen_vuosi_ja_juhlapyhat

© Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, Saara Mäkelä ja Vesa Soikkeli